Skip to main content
Radosnych Świąt Wielkiej Nocy!
Zamknij
Z ostatniej chwili
 

Informacja na temat spotkań komitetów domowych z Radą Nadzorczą

W dniach od 25 września 2014 r. do 27 października 2014 r. odbywały się zorganizowane przez Radę Nadzorczą po raz kolejny, spotkania z Komitetami Domowymi. Jedynie Komitet Domowy z Batuty 7, podobnie jak w latach poprzednich, nie skorzystał z zaproszenia. 
Każdorazowo w spotkaniach uczestniczyli przedstawiciele Prezydium, stałych komisji problemowych Rady Nadzorczej oraz Zarządu Spółdzielni. Członkowie Komitetów Domowych otrzymali informację na temat zadłużeń oraz wpływów i kosztów na fundusz remontowy w swoich budynkach.
 
Na spotkaniach poruszono następujące sprawy:
1. Sytuacji finansowej Spółdzielni. Poinformowano, że sytuacja finansowa Spółdzielni jest bardzo dobra. Na dzień 30.09.2014 r. Spółdzielnia posiadała środki finansowe na rachunkach bankowych w kwocie prawie 24 500 000 zł. Zobowiązania Spółdzielni regulowane są terminowo. Zadłużenia od lokali mieszkalnych wynoszą ok. 4%. 
2. Remontów. Roboty remontowe realizowane są zgodnie z planem finansowo-gospodarczym na rok 2014 z uwzględnieniem wniosków po przeglądach stanu technicznego budynków. W roku bieżącym i 2015, w związku z upływem legalizacji, zostaną wymienione wszystkie wodomierze mieszkaniowe. 
3. Inwestycji. W roku 2014 Spółdzielnia rozpoczęła budowę dwóch nowych inwestycji tj.; budowę budynku mieszkalnego z usługami i garażem wielopoziomowym oraz budowę przedszkola. W inwestycji przy ul. Mozarta (przewidywany termin oddania do użytku: III kw. 2016 r.) powstaną 103 lokale mieszkalne, 2 użytkowe, biuro spółdzielni z salą konferencyjną na zebrania 
z mieszkańcami oraz garaż z ponad 500 miejscami postojowymi, z czego ponad 400 przeznaczonych jest dla okolicznych mieszkańców. Przedszkole będzie posiadać 4 sale na około 100 dzieci. Planowane otwarcie wrzesień 2015.
4. Statutu Spółdzielni. Uchwalony w roku 2010 Statut został zaskarżony przez trzech członków Spółdzielni. 9 czerwca br. zapadł prawomocny wyrok Sądu Apelacyjnego uchylający dwa z spośród kilkuset przepisów. 
5. Planów na przyszłość. Planowana jest inwestycja między Al. KEN a ul. Sonaty, w której mieścić będzie się przychodnia zdrowia. Po przeniesieniu biura spółdzielni na ul. Mozarta planuje się wybudowanie budynku mieszkalnego z usługami i garażem przy ul. Puławskiej/Wałbrzyskiej. Ponadto planuje się zagospodarowanie tzw. „górek” przy ul. Bacha i Mozarta. Planuje się stworzenie tam terenu rekreacyjnego, z linarium, siłownią terenową, boiskiem do siatkówki oraz fontanną. 
6. Parkowania oraz bezpieczeństwa pieszych na drogach i alejkach osiedlowych. Poruszono sprawę budowy garaży wielopoziomowych, handlu na alejkach osiedlowych oraz wprowadzenia zakazu parkowania dla osób spoza osiedla. 
7. Zieleni, nasadzeń oraz obiektów rekreacyjnych. Zgłaszano potrzeby dodatkowych nasadzeń oraz wykonania zabiegów pielęgnacyjnych istniejącej zieleni.
8. Segregacji śmieci oraz wywozu nieczystości.
9. Komitety postulowały m.in. o: wykonanie siłowni terenowej w części zachodniej, oznaczenie przy współpracy ze Służewskim Domem Kultury rzadkich gatunków drzew, zorganizowanie spotkań z mieszkańcami z okazji 40-lecia budynków, ustawienie większej liczby ławek i koszy na śmieci.
10. Inne sprawy lokalne zgłoszone przez Komitety Domowe dotyczyły m.in.: potrzeb remontowych, porządku, organizacji ruchu przy budynkach, itp.

Rada Nadzorcza dziękuje za liczny udział i merytoryczną dyskusję. Przekazane przez Komitety Domowe uwagi i wnioski posłużą nam do lepszej pracy na rzecz członków Spółdzielni. 
Protokoły ze spotkań są już dostępne lub zostaną udostępnione w najbliższym czasie dla członków Spółdzielni w systemie EDIS.