Skip to main content
Radosnych Świąt Wielkiej Nocy!
Zamknij
Z ostatniej chwili
 

EDIS Ruszył!

Uprzejmie informujemy, iż Spółdzielnia uruchomiła system EDIS (Elektroniczne Dokumenty Informacyjne Spółdzielni), który umożliwia między innymi dostęp do stanu konta opłat za lokal, odczytów stanu liczników, możliwość otrzymywania korespondencji ze Spółdzielni drogą elektroniczną (w tym powiadomień o zmianie wysokości opłat), dostęp do dokumentów Spółdzielni, a także możliwość otrzymywania krótkich wiadomości tekstowych (SMS) o awariach, przeglądach itp. W związku z powyższym dokumenty związane z działalnością organów Spółdzielni, a także akty normatywne (Statut i regulaminy) zostały przeniesione ze strony internetowej Spółdzielni do systemu EDIS. Dostęp do nich będzie możliwy po zalogowaniu się w systemie.   

Jednocześnie informujemy, iż system EDIS będzie sukcesywnie rozbudowywany, przede wszystkim przy uwzględnieniu opinii i sugestii zgłoszonych przez mieszkańców. Mamy nadzieję, iż uruchomiony system usprawni komunikację pomiędzy Spółdzielnią i mieszkańcami. Zachęcamy Państwa do korzystania z EDIS-u  i jednocześnie prosimy, aby wszelkie opinie i uwagi przesyłać na adres e-mail info@smsnd.pl. W najbliższym czasie zamieścimy ponadto w systemie EDIS ankietę, która umożliwi nam poznanie Państwa opinii w tej sprawie.