Skip to main content
Radosnych Świąt Wielkiej Nocy!
Zamknij
Z ostatniej chwili
 

Budowa przedszkola

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Służew nad Dolinką” uprzejmie informuje, iż w najbliższych dniach rozpoczną się prace związane z budową 4-oddziałowego przedszkola, w miejscu obecnie istniejącej hydroforni pomiędzy budynkami Batuty 7, 7A, 7D i 7C.  
Realizacja w.w. inwestycji wychodzi naprzeciw zgłaszanym przez mieszkańców od wielu lat problemom, związanym z brakiem miejsc dla dzieci w obecnie funkcjonujących przedszkolach. Wychodząc z założenia, iż aspekt społeczny powinien być ważny w działalności Spółdzielni, mamy nadzieję, iż powstanie nowej placówki przedszkolnej na terenie Osiedla w znacznym stopniu  przyczyni się do rozwiązania wspomnianych powyżej problemów.
Omawiana inwestycja polegać będzie na budowie dwukondygnacyjnego budynku wraz z zagospodarowaniem przyległego terenu (plac zabaw, miejsca postojowe, wymiana nawierzchni ciągów pieszo-jezdnych i chodników). Zakończenie prac przewidziane jest na III kwartał 2015r. Tryb naboru oraz zasady działania przedszkola zostaną Państwu przedstawione na przełomie 2014/2015r.
Spółdzielnia dołoży wszelkich starań, aby zminimalizować uciążliwości związane z budową przedszkola. Zdając sobie jednak sprawę z faktu, iż nie będziemy w stanie wyeliminować wszystkich niedogodności, z góry przepraszamy Mieszkańców za ewentualne wystąpienie okresowych utrudnień. W przypadku dodatkowych pytań bądź uwag, prosimy o kontakt z działem inwestycji: inwestycje@smsnd.pl, tel. (22) 543-92- 29. Obsługa komunikacyjna została oznaczona kolorem żółtym na załączonej mapie.